جدیدترین محصولات فروشگاه

در تازه ترین شایعات زمان رونمایی از Xiaomi Redmi 4 ،28 آگوست اعلام شده است.

این گوشی دارای snapdargon 625، صفحه نمایش 5 اینچی،بدنه فلزی،حسگر اثر انگشت،باطری 4100 میلی آمپری با قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع ،میباشد.

ورژن پایه این گوشی دارای رم 3 و حافظه داخلی 32 میباشد.

در تازه ترین شایعات زمان رونمایی از Xiaomi Redmi 4 ،28 آگوست اعلام شده است.

این گوشی دارای snapdargon 625، صفحه نمایش 5 اینچی،بدنه فلزی،حسگر اثر انگشت،باطری 4100 میلی آمپری با قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع ،میباشد.

ورژن پایه این گوشی دارای رم 3 و حافظه داخلی 32 میباشد.

در تازه ترین شایعات زمان رونمایی از Xiaomi Redmi 4 ،28 آگوست اعلام شده است.

این گوشی دارای snapdargon 625، صفحه نمایش 5 اینچی،بدنه فلزی،حسگر اثر انگشت،باطری 4100 میلی آمپری با قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع ،میباشد.

ورژن پایه این گوشی دارای رم 3 و حافظه داخلی 32 میباشد.

در تازه ترین شایعات زمان رونمایی از Xiaomi Redmi 4 ،28 آگوست اعلام شده است.

این گوشی دارای snapdargon 625، صفحه نمایش 5 اینچی،بدنه فلزی،حسگر اثر انگشت،باطری 4100 میلی آمپری با قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع ،میباشد.

ورژن پایه این گوشی دارای رم 3 و حافظه داخلی 32 میباشد.

در تازه ترین شایعات زمان رونمایی از Xiaomi Redmi 4 ،28 آگوست اعلام شده است.

این گوشی دارای snapdargon 625، صفحه نمایش 5 اینچی،بدنه فلزی،حسگر اثر انگشت،باطری 4100 میلی آمپری با قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع ،میباشد.

ورژن پایه این گوشی دارای رم 3 و حافظه داخلی 32 میباشد.

در تازه ترین شایعات زمان رونمایی از Xiaomi Redmi 4 ،28 آگوست اعلام شده است.

این گوشی دارای snapdargon 625، صفحه نمایش 5 اینچی،بدنه فلزی،حسگر اثر انگشت،باطری 4100 میلی آمپری با قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع ،میباشد.

ورژن پایه این گوشی دارای رم 3 و حافظه داخلی 32 میباشد.

در تازه ترین شایعات زمان رونمایی از Xiaomi Redmi 4 ،28 آگوست اعلام شده است.

این گوشی دارای snapdargon 625، صفحه نمایش 5 اینچی،بدنه فلزی،حسگر اثر انگشت،باطری 4100 میلی آمپری با قابلیت پشتیبانی از شارژ سریع ،میباشد.

ورژن پایه این گوشی دارای رم 3 و حافظه داخلی 32 میباشد.